Ethereum - revolutionaire technologie

Wat is Ethereum?

Revolutionaire Blockchain Technologie.

Supercomputer.

Ethereum is een supercomputer. Het is een programma die iedereen kan downloaden en op hun computers (GPU) kunnen plaatsen. Ethereum zorgt ervoor dat alle computers waar het op geïnstalleerd is, hun handelingen uitvoeren als één geheel. Een dirigent die zijn orkest bestuurd.

Platform.

En net als een dirigent heeft Ethereum veel instrumenten tot zijn beschikking. Deze instrumenten komen in de vorm van “smart contracts“, oftewel slimme contracten. Ethereum kan echter vele soorten instrumenten (slimme contracten) besturen, dat komt omdat Ethereum naast een supercomputer ook een platform is. Slimme contracten zijn namelijk apps. En net zoals iedereen een app kan maken voor de PlayStore en AppStore, kunnen er ook apps gemaakt worden voor Ethereum.

Dapps.

Decentralized applications wordt bij Ethereum Dapps genoemd. Dat betekent dat ze niet door één persoon, of één organisatie beheerd worden. Ze zijn namelijk gedecentraliseerd, omdat iedereen Ethereum op zijn computer kan downloaden. Er zijn al verschillende Dapps die bestaan, en meer die er ontwikkeld worden. Een paar bekende Dapps zijn Augur, Arcade City en Slock.it.

Slimme contracten.

Een Dapp is een slimme contract met een ‘frontend’. De voorkant is een normale website of app, zoals we al gewend zijn. De achterkant is het slimme contract dat op de Ethereum supercomputer draait. Slimme contracten kunnen veel verschillende functies vervullen. Je kunt een slimme contract bijvoorbeeld gebruiken wanneer je duidelijke regels wilt stellen tussen twee of meerdere partijen die elkaar niet kennen (vertrouwen). Slimme contracten kunnen ook met elkaar communiceren. Hierdoor groeit de mogelijke “use cases” van Ethereum met elke nieuwe slimme contract die toegevoegd wordt.

Ethereum.

Innovatie & Internet of Things!

De oprichter van Ethereum, Vitalik Buterin, heeft met Ethereum de potentie van blockchain technologie enorm vergroot voor dagelijks gebruik voor iedereen die er baat bij kan hebben. Ethereum werd uitgebracht op 30 juli 2015 met de versie Frontier. 14 maart jl. werd de tweede versie Homestead uitgebracht. Homestead is de stabiele versie die gebruiksklaar wordt geacht. Er zijn nog meer versies al aangekondigd, zoals Metropolis en Serenity (en vier na Serenity). Alle versies zullen met zich nog meer innovatie brengen om het platform “future-proof” te maken. Dat houdt in dat het nog ver in de toekomst relevant moet kunnen blijven. Alle mogelijke aanval mogelijkheden op het netwerk moeten hiervoor in kaart gebracht worden. En de financiële aansporingen moeten zo worden opgebouwd dat het voor een mogelijke aanvaller (hacker) te prijzig zou zijn om zijn aanval voort te zetten. Het Ethereum netwerk is de ideale kandidaat om de mogelijkheden van Internet of Things te realiseren. Het Ethereum netwerk biedt een mate aan betrouwbaarheid en automatisering aan het concept van IoT, waar geen enkel ander netwerk aan kan tippen. De potentie die bestaat in het combineren van slimme contracten met slimme apparaten zal enorm groot en divers zijn. Televisies, koelkasten, wasmachines, auto’s kunnen allemaal gecombineerd worden met één of meerdere slimme contracten om de gebruiksvriendelijkheid en gemak aanzienlijk te verbeteren.

Waarom Ethereum?

Vertrouwen

Slimme contracten nemen de noodzaak voor vertrouwen tussen onbekende partijen gedurende transacties weg. Als je schoenen koopt bij een webshop, betaal je het geld eerst aan iDEAL, en dan betaalt iDEAL de webshop. Met een slimme contract heb je iDEAL niet meer nodig. In zo een slimme contract kun je namelijk vaststellen dat de webshop pas zijn geld ontvangt, wanneer jij je schoenen hebt gekregen. Nu kan de webshop gerust de schoenen leveren, wetend dat in het slimme contract vastgesteld staat dat hij zijn geld op levering van de schoenen zal ontvangen. Dit concept van het onnodig maken van vertrouwen tussen partijen die elkaar niet kennen is heel krachtig! Zo kunnen er dus ook slimme contracten gemaakt worden die garanderen dat tijdens een inzamelingsactie het geld pas beschikbaar wordt gesteld als een bepaald bedrag is behaald, of een bepaalde datum is geweest, of talloze andere criteria die moeiteloos kunnen worden geprogrammeerd in een slimme contract. Verzekeringsmaatschappijen, financiële instellingen en bureaucratische instituten kunnen allemaal veel profijt hebben van het slim inzetten van slimme contracten.

Betaalmiddel

Ethereum heeft ook zijn eigen munteenheid: Ether. Deze munteenheid wordt toegekend aan mensen die Ethereum op hun computers hebben draaien. Ether kan door iedereen in de wereld naar iedereen in de wereld gestuurd worden met hele lage transactiekosten. Ether is de enige munteenheid dat het Ethereum netwerk accepteert als betaling voor het verrichten van berekeningen. Al die Dapps en slimme contracten die op het Ethereum netwerk draaien kosten namelijk geld. Geld dat is besteed aan de computers waar het Ethereum netwerk op draait, en geld dat besteed wordt aan elektriciteitskosten om de computers draaiende te houden. Hiervoor krijgen de mensen die Ethereum op hun computers hebben dus Ether voor in de ruil.

Verdienmodel

Hoe meer Dapps en slimme contracten er bestaan, en hoe populairder ze worden, hoe meer Ether vereist is om het allemaal te laten werken. Je moet namelijk gas betalen aan de slimme contracten voordat zij hun operaties uitvoeren. De prijs van gas wordt berekend door de hoeveelheid berekeningen te vermenigvuldigen met 10 szabo. In één Ether zit een miljoen szabo. Een slimme contract waar 500 stappen aan berekeningen voor nodig zijn, heeft dus (500 x 10 = 5000 szabo) 0.005 Ether nodig. Degene die het slimme contract gebruikt, moet er voor betalen. Vooraf wordt berekend hoeveel het contract nodig heeft om zijn functie uit te voeren en dat wordt dan van de rekening van de gebruiker afgehaald. Mocht het slimme contract niet alle Ether nodig hebben, dan wordt het restant teruggekeerd aan de gebruiker. Je kunt Ether dus ook zien als benzine, dat gebruikt wordt om de motor van het slimme contract op te starten.

De Olifant in de kamer

Ethereum wordt gezien als dé opvolger van Bitcoin. De eerste versleutelde internet munteenheid die te voorschijn is gekomen. Ethereum gebruikt hetzelfde soort technologie als Bitcoin, ze zijn namelijk beide gebaseerd op de Blockchain technologie dat door Bitcoin wereldwijde faam heeft behaald. De blockchain is het mechanisme dat ervoor zorgt dat er geen vertrouwen nodig is tussen verschillende partijen, omdat het een publiekelijk beschikbaar overzicht is van alle transacties die zich op het netwerk hebben voortgedaan. Iedereen kan er van uit gaan dat de informatie die wordt weergegeven in de blockchain ook daadwerkelijk is gebeurd, omdat alle processorkracht van alle computers waar het netwerk zich op bevindt garanderen dat er niet gesjoemeld is met de informatie. Zonder Bitcoin zou er waarschijnlijk geen Ethereum zijn geweest. Maar wie gebruikt er nog Hyves nu Facebook er is?

Gatecoin CEO: Ethereum Drastically Increased Our Trading Volumes

CEO van GATECOIN geeft aan dat handelsvolume enorm is gestegen dankzij ETH.

Laat een bericht achter.